ÁSZF 

Általános Szerződési feltételei

 1. VÁLLALKOZÓ:  SKERLECZ ERNŐ egyéni vállalkozó (továbbiakban mint vállalkozó)
  Nyilvántartási szám: 54288245
  Adószám: 55583653133
  Statisztikai számjel: 55583653493223113
  Nyilvántartásba történő felvétel napja: 2019.11.06
 2. Székhely adatai:
  Hatály kezdete: 2019.11.06
  Cím: 2085 PILISVÖRÖSVÁR FŐ ÚT 39.
 3. Főtevékenység (2019.12.05 -) :
  Taxis személyszállítás
  (ÖVTJ-kód 493201)
 4. Egyéb tevékenység (2019.11.06 -) :
  Személygépkocsis személyszállító szolgáltatás
  (ÖVTJ-kód 494101)
 5. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
  hatályos: 2017-12-01-től visszavonásig
 6. A megrendelésekhez a reservio.com (továbbiakban mont szolgáltató) által biztosított ingyenes alkalmazást veszik igénybe, egyúttal a szolgáltatás megrendelésével, igénybevételével mind az Utas, mind a vállalkozó egybehangzóan elfogadja az ÁSZF-et, amely – előzetes megismerhetősége érdekében – a Szolgáltató honlapján (https://taxi10.hu) folyamatosan közzétételre kerül.
 7. Szolgáltató ingyenesen biztosítja a reservio,com nevű szoftvert (továbbiakban: „rendelő alkalmazás” vagy „alkalmazás”) az Utas részére, amelyet az Utas kizárólag felhasználóként jogosult használni taxi rendelése céljából ill, szállító szolgáltazás megrendelésére. Az alkalmazás használatához az utas a nevével, telefonszámával és az e-mail címével regisztrál.
 8. Szolgáltató az alkalmazás használata az utas, felgasználó részére ingyenes. A változtatás jogát a szolgáltató fenntartja.
 9. A regisztrálás feltételei:
    - Név
    - mobil telefonszám 
    - e-mail cím
 10. A szolgáltatást igénybe vevő által megadott adatok érvényességét a szolgáltató időszakosan ellenőrhetii a nyilvántartásokból, az ezzel kapcsolatos visszaélés a szolgáltatásból történő kizárást vonja maga után.
 11. Az Utas általi ismétlődő negatív minősítés a szolgáltatásból való kizáráson túl hatósági intézkedést is vonhat maga után.
 12. Szolgáltató abban az esetben biztosítja az Utas és a Taxi részére az alkalmazást, amennyiben az elfogadja a jelen ÁSZF-et. Az alkalmazás első használata az ÁFSZ elfogadásának minősül.
 13. Szolgáltatót nem terheli kártérítési felelősség a Szolgáltató alkalmazás időszakos szünetelése miatt.
 14. A Szolgáltató rögzíti a rendelés során az Utas és a Taxi adatait. Az adatok helytelen vagy pontatlan megadásért a Szolgáltatót felelősség nem terheli
    - A Szolgáltató nem vállal felelősséget az Utasnak a személyszállítási szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan keletkező káraiért, beleértve a késésből eredő károkat, a poggyászban, az Utas egészségében bekövetkező károkat és a szállított állatban bekövetkezett károkat – ezen kárigények vonatkozásában a Taxi áll helyt a polgári jogi felelősség szabályai szerint.
    - A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás szüneteltetésére vonatkozóan, amiért őt semmilyen felelősség nem terheli.
    - Szolgáltató fenntartja a változtatás jogát az ÁSZF valamennyi pontjára vonatkozóan
    - Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy felfüggessze vagy megszüntesse a hozzáférést a Szolgáltató szolgáltatásához, bármilyen értesítés vagy indoklás nélkül. Az alkalmazás használata nem jár semmilyen további kötelezettséggel az Utas számára, bármikor dönthet úgy, hogy a jövőben mellőzi a használatát. 
 15. A személyszállítási szolgáltatás („utazás”) végén az Utasnak lehetősége van a szolgáltatás színvonaláról értékelést adni a Taxi által nyújtott szolgáltatások minőségének ellenőrzése érdekében a honlapon, ill. facebook olfalán (https://www.facebook.com/tizesut.sofor)
 16. A személyszállítási szerződés az Utas és a Taxi között jön létre, erre a jogviszonyra az alábbi jogszabályok vonatkoznak:
    - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. tv.,a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012.évi XLI.tv.,a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015(VII.7.) Korm.rendelet,a személy taxival végzett személyszállítási szolgáltatás …..és a személy taxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013.(IV.18.) Főv.Kgy. rendelet
 17. Kártérítés
   A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény XXVI. Cím 6:518. §-a alapján a törvény tiltja a jogellenes károkozást; a 6:519. §-a szerint aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható; a 6:531. § értelmében ha a kár mértéke nem állapítható meg, a károkozásért felelős személy olyan összegű kártérítés megfizetésére köteles, amely a károsult kárának a kiegyenlítésére alkalmas.
 18. Vis maior
  A személyszállítás szervezése során a Szolgáltatótól az előre nem látott kényszerítő körülmények, elháríthatatlan akadályok esete, amely meggátolja valamely kötelezettség elvégzésében, ezért nem kérhető kártérítés a szolgáltatás elmaradásáért (pl: időjárási körülmények, forgalmi akadályok, viharkárok okozta területek).
  Vis maiornak értékelhető körülmények igazolható fennállása esetén mind Társaságunk, mind a Megrendelő mentesülnek a kommunikáció kötelezettségeinek teljesítése alól, amennyiben e körülmények az igénybe vehető kommunikációs csatornák használatát korlátozzák vagy megakadályozzák.

Címünk

Skerlecz Ernő ev.
Fő út 39.
2085 Pilisvörösvár

Elérhetőségek

Email: 10.sofor@gmail.com
Telefon: +36 30 688-8008
SMS: +36 30 688-8008

Hivatkozások

Adatkezelési szabályzat
Süti (cookie) kezelés

Visszajelzés

Kérjük, értesíts minket, ha hibát találtál vagy ötleteid, javaslataid vannak! Minden visszajelzést nagyra értékelünk.

The page was built with Mobirise themes